21 C
Bengaluru
August 10, 2020
Untitled
Malayalam Poems

നെരിപ്പോട്

Muneer Agragami
കാട്ടുതീ പോലൊരു കടുവയാളുന്നു കാറ്റിലോടും തീപ്പൊരികൾ മാനുകൾ കരിയിലക്കരി പോലെ കാട്ടുപോത്തുകൾ പാറുന്നു പാറുന്നു കുതിച്ചെത്തും കടുവകൾ കടുവകൾ കാട്ടുതീ… കാട്ടുതീ . കരിഞ്ഞ കാട്ടിൽ കണ്ണിൽ പച്ചയില്ലാ മരങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നു ഒച്ച...